ORTODONTİ

Ortodonti diş hekimliğinin bir uzmanlık dalıdır. Bu uzmanlık dalı dişlerin çene içindeki konumları, çenelerin birbirleriyle ve yüz ile olan ilişkileriyle ilgilenmektedir. Ortodonti uzmanı veya ortodontist olmak isteyen öncelikle beş senelik diş hekimliği fakültesinden mezun olmalıdır. Daha sonra diş hekimliği fakültelerinin ortodonti anabilim dalında en az dört senelik uzmanlık veya doktora programlarından birini bitirmelidir. Dişhekimliğinin bir uzmanlık dalı olan ortodonti, diş, çene ve yüz kompleksini normal yapı ve gelişim, anomaliler ve anomalilerin tedavisi yönünden ele alan bilim dalıdır. Halk dilinde ‘tel tedavisi’ olarak da belirtilen ortodonti, Latince’de düz anlamına gelen “ortos” ve diş anlamına gelen “dontos” kelimelerinden köken alan bir kelimedir.

Çapraşık dişlerle ağız hijyeni sağlamak daha güçtür ve bu yüzden dişeti rahatsızlıkları ve çürükler daha kolay oluşur. Ayrıca çapraşıklıkta ve eklem ilişkisi bozuk olduğunda çiğneme tam yapılamaz sindirim sisteminde bir takım problemler başlar. Alt ve üst dişlerin birbiriyle tam uyumlu olmadığı durumlarda, çene eklemine veya tek bir dişe fazla yük gelerek ağrılı ve tedavisi zor problemlere yol açabilir. Bu sebeple, ortodontinin amacı, ortodontik problemin meydana gelmesini önlemek, eğer meydana gelmiş ise bu problemi çözmek, iyi bir fonksiyon, iyi bir estetik ve erişilen durumun kalıcı olmasını sağlamaktır